Ocena Ryzyka Zawodowego we Wrocławiu

Czy wiesz, że dzięki prowadzeniu oceny ryzyka zawodowego możesz sprawić, aby praca w Twoim zakładzie była bardziej wydajna? 

Renata Mączka, Główny Specjalista ds. BHP

Ocena ryzyka zawodowego opiera się na systematycznym badaniu wszystkich okoliczności stanowiska pracy i przeprowadza się ją w celu oceny zagrożeń dla pracownika. Bada się środowisko pracy i wyciąga wnioski, które powinny wyeliminować wszelkie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników lub je minimalizować. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

 

Poprawa Warunków Pracy

Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest jedną z dróg wiodących do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Dzięki tej analizie identyfikowane są zagrożenia występujące na danych stanowiskach pracy. Dowiesz się, w jakim stopniu zagrażają one Tobie i Twoim pracownikom oraz czy stosowne do tej pory środki ochronne są wystarczające. Mając taką wiedzę, będziesz mógł podjąć działania mogące poprawić warunki pracy. Zbudujesz tym samym poczucie bezpieczeństwa u swoich pracowników, co zazwyczaj skutkuje większym przywiązaniem do firmy i poprawą wizerunku przedsiębiorstwa.

Minimalizacja ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego wrocław

Wykonując ocenę ryzyka zawodowego, dowiesz się także czy stanowiska pracy zostały prawidłowo zorganizowane pod względem ergonomii. Jest to istoty czynnik, ponieważ to właśnie ergonomia sprzyja wydajnej pracy i zapobiega wielu wypadkom, które jak wiadomo, powodują absencję pracowników i straty materialne w firmie.

Wnioski płynące z oceny ryzyka zawodowego są również bardzo przydatne podczas szkolenia BHP załogi. Karty oceny ryzyka zawodowego są dokumentem potwierdzającym, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano odpowiednie środki ochronne. Przechowywanie tych dokumentów jest ważne ze względu na konieczność przedstawienia ich organom nadzoru i kontroli. Obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, w którym zapisane jest, że pracodawca wykonuje i dokumentuje ocenę ryzyka zawodowego.

 

Jeśli jeszcze nie przeprowadziłeś oceny ryzyka zawodowego w swoim zakładzie lub chcesz zaktualizować ocenę, zadzwoń, aby skorzystać z naszej oferty: 71 354 14 04

 

Zamawiając wykonanie oceny ryzyka zawodowego otrzymujesz od nas:

  • fachową pomoc w identyfikacji zagrożeń
  • analizę środowiska pracy
  • opracowanie wyników oceny w formie kart oceny ryzyka zawodowego
  • wnioski ze zwróceniem uwagi na te elementy, które powinny zostać poruszane podczas szkoleń
  • pomoc w ustaleniu priorytetów w działaniach mających eliminować lub ograniczać ryzyko zawodowe
  • pomoc w ustaleniu planu działań naprawczych
  • wsparcie i doradztwo na każdym etapie
  • oraz 20% zniżkę na wykonanie późniejszej aktualizacji oceny ryzyka

 

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego także metodą według PN-N 18002 zalecaną przez Państwową Inspekcję Pracy.