Kompleksowa Obsługa BHP we Wrocławiu i okolicy

Wybierając kompleksową obsługę BHP, otrzymujesz wszystkie usługi dostosowane do potrzeb Twojej firmy na cały czas trwania umowy. Obsługa BHP obejmuje szkolenia wstępne i okresowe pracowników, prowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz pomoc w wykonaniu planu działań naprawczych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie instrukcji stanowiskowych oraz innych niezbędnych dokumentów z zakresu BHP. Pełniąc opiekę nad Twoją firmą pomożemy Ci zorganizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, aby podnieść efektywność pracy. Wskażemy jak wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia, w celu obniżenia kosztów wypadkowych. Dopilnujemy, aby warunki pracy w Twoim zakładzie spełniały wszystkie wymogi prawa pracy, a w razie kontroli będziemy reprezentować Twoją firmę przed organami Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo możesz liczyć na nasze wsparcie i doradztwo z zakresu prawa pracy, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

 

Zamawiając kompleksową obsługę BHP otrzymujesz:

  • fachowe wsparcie i doradztwo
  • pomoc w organizacji bezpiecznych procesów pracy
  • pomoc w organizacji ergonomicznych stanowisk pracy
  • organizację szkoleń pracowników
  • opiekę nad dokumentacją BHP
  • wsparcie podczas postępowania powypadkowego