Świadczymy również inne usługi z zakresu BHP:

  • sporządzenie instrukcji stanowiskowych
  • pomoc w organizacji stanowisk pracy
  • opracowanie i organizacja doraźnych szkoleń z zakresu bhp według potrzeb firmy,
  • analiza stanu bhp w zakładach pracy
  • pomoc przy sporządzaniu planu BIOZ
  • pomoc przy sporządzaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)