Każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Wynika to z Kodeksu Pracy. Szkoleniom podlegają wszystkie osoby zatrudnione, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy osoby bez przeszkolenia BHP. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu przepisów BHP, zasad bezpieczeństwa panujących w danej firmie oraz zasad ochrony przed występującymi zagrożeniami. Wstępne szkolenia BHP pozwolą pracownikowi na bezpieczne wykonywanie czynności, zapoznają go z zasadami bezpieczeństwa i uchronią przed zagrożeniami na stanowisku pracy. Wiedzę tę uczestnicy będą umieli wykorzystać w swojej późniejszej pracy. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się także, jak w bezpieczny sposób korzystać z maszyn i urządzeń oraz jak w efektywny sposób organizować swoją pracę. Szkolenie obejmuje także instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy, korzystanie z dróg ewakuacyjnych i postępowania na wypadek pożaru.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 3h (lekcyjne)

 Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

Read more