Dla kogo?

Jest to szkolenie przygotowujące pracowników do rozpoczęcia pracy w danym zakładzie. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa panujących w danej firmie oraz zasad ochrony przed występującymi zagrożeniami. Wiedzę tę uczestnicy będą potrafili wykorzystać w swojej późniejszej pracy. Uczestnicy dowiedzą się także, jak w bezpieczny sposób korzystać z maszyn i urządzeń oraz jak w efektywny sposób organizować swoją pracę. Szkolenie obejmuje także instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 3h (lekcyjne)

 Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

powrót do spisu szkoleń