Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy

 Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone w szczególności dla osób kierujących pracownikami, którzy mają przeprowadzać instruktaż stanowiskowy. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu metod kształcenia dorosłych, metod prowadzeniu instruktażu stanowiskowego oraz organizacji szkolenia stanowiskowego. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili zaplanować i przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zależności od stanowiska pracy i możliwości szkolonego pracownika. Będą potrafili posługiwać się metodami szkoleniowymi stosowanymi w nauczaniu dorosłych, poznają sposoby motywacji oraz psychologiczne podstawy procesu nauczania. Uczestnicy odbędą także ćwiczenia praktyczne, podczas których sporządzą program ogólny i szczegółowy szkolenia stanowiskowego oraz poznają metody zapoznawania pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 8h (lekcyjne)

 Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

Read more