Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 Dla kogo?

Szkolenie uzupełniające i aktualizujące wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku, zagrożeń występujących podczas wykonywanej pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Po ukończeniu szkolenia pracownicy będą potrafili wykorzystać zdobyta wiedzę podczas wykonywanych procesów pracy. Uczestnicy poznają także obowiązujące regulacje prawne związane z ich stanowiskiem. Poznają okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla danego stanowiska wypadków oraz będą potrafili wskazać działania mające na celu ich uniknięcie. Pracownicy poznają także zasady postępowania w razie pożaru lub awarii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 8 h (lekcyjne)

 Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

Read more