Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

 Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także do pracowników służby zdrowia, placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych oraz innych pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe. Jest to szkolenie uzupełniające i aktualizujące wiedzę z zakresu kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami bhp. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić występujące podczas wykonywanej pracy zagrożenia oraz poznają metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Uczestnicy będą potrafili zorganizować stanowisko pracy w sposób ergonomiczny, podnoszący efektywność pracy. Dowiedzą się także w jaki sposób zapobiegać dolegliwościom powstającym podczas pracy z komputerem. Uczestnicy poznają wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy i będą potrafili je zinterpretować. Podczas szkolenia zostaną omówione także zasady postępowania w razie pożaru lub awarii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 8h (lekcyjne)

 


 

Prowadzimy to szkolenie także metodą samokształcenia kierowanego.

Metoda polega na tym, że uczestnik we własnym zakresie zapoznaje się z przygotowanymi przez nas materiałami, uzupełniając swoją wiedzę teoretyczną. Następnie jest organizowane krótkie spotkanie z uczestnikami, które ma na celu rozwianie wszystkich wątpliwości powstałych podczas studiowania materiałów oraz przećwiczenie zdobytych wiadomości. Na koniec spotkania przeprowadzany jest egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę. Dzięki tej formie szkolenia skraca się czas poświęcony na zajęcia odbywane w sali, a uczestnik może uzupełniać wiedzę w odpowiednim dla siebie tempie i dogodnym czasie.Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

Read more