Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności do projektantów, konstruktorów, technologów oraz organizatorów produkcji. Jest to szkolenie uzupełniające i aktualizujące wiedzę z zakresu bezpiecznego organizowania pracy oraz metod identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy. Po ukończeniu szkolenia BHP uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić zagrożenia występujące w procesach pracy oraz zastosować odpowiednie środki ochronne. Uczestnicy poznają najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Poznają także aktualne regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz wymagania bezpieczeństwa dla budynków, maszyn, urządzeń technicznych oraz wyrobów i będą potrafili je zinterpretować. Szkolenie obejmuje również instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru lub awarii.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 16 h (lekcyjne)

 


 

Prowadzimy to szkolenie także metodą samokształcenia kierowanego.

Metoda polega na tym, że uczestnik we własnym zakresie zapoznaje się z przygotowanymi przez nas materiałami, uzupełniając swoją wiedzę teoretyczną. Następnie jest organizowane krótkie spotkanie z uczestnikami, które ma na celu rozwianie wszystkich wątpliwości powstałych podczas studiowania materiałów oraz przećwiczenie zdobytych wiadomości. Na koniec spotkania przeprowadzany jest egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę. Dzięki tej formie szkolenia skraca się czas poświęcony na zajęcia odbywane w sali, a uczestnik może uzupełniać wiedzę w odpowiednim dla siebie tempie i dogodnym czasie.Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

powrót do spisu szkoleń