Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 Dla kogo?

Szkolenie BHP skierowane do pracodawców i innych osób na kierowniczych stanowiskach. Jest to szkolenie uzupełniające i aktualizujące wiedzę na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy i ochrony pracowników przed zagrożeniami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić zagrożenia występujące w procesach pracy. Będą potrafili przeprowadzić analizę okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, dowiedzą się także, jakie skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstwa może przynieść niewłaściwa organizacja pracy i duża liczba wypadków. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu ergonomicznego organizowania stanowisk pracy i metod zarządzania bezpieczeństwem pracy. Poznają aktualne regulacje prawne i będą potrafili je zinterpretować. Uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób kreować u pracowników pozytywne nawyki w pracy i rozbudzać ich poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Zdobędą także niezbędne wiadomości pozwalające przeprowadzić efektywny instruktaż stanowiskowy. Szkolenie obejmuje także instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru lub awarii.

 


Metodyka szkolenia:

  • wykład połączony z prezentacją multimedialną
  • analiza przypadków
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia
  • ćwiczenia praktyczne

 

 Miejsce szkolenia:

szkolenie może odbyć się w siedzibie zamawiającego lub w naszej sali szkoleniowej

 

 Czas trwania szkolenia: 16 h (lekcyjne)

 


 

Prowadzimy to szkolenie także metodą samokształcenia kierowanego.

Metoda polega na tym, że uczestnik we własnym zakresie zapoznaje się z przygotowanymi przez nas materiałami, uzupełniając swoją wiedzę teoretyczną. Następnie jest organizowane krótkie spotkanie z uczestnikami, które ma na celu rozwianie wszystkich wątpliwości powstałych podczas studiowania materiałów oraz przećwiczenie zdobytych wiadomości. Na koniec spotkania przeprowadzany jest egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę. Dzięki tej formie szkolenia skraca się czas poświęcony na zajęcia odbywane w sali, a uczestnik może uzupełniać wiedzę w odpowiednim dla siebie tempie i dogodnym czasie.Zamów to szkolenie już dziś!

Zamawiam!

Read more