Szkolenia BHP Wrocław

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników w zakresie przestrzegania zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy. W polskim prawie cele ochrony zdrowia pracowników normują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podmiotem bezpieczeństwa i higieny pracy jest człowiek i jego zdrowie. Wszystkie więc zasady i normy służą dla zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego w przebiegu pracy. Dotyczą one między innymi zagrożeń powiązanych z obiektami i pomieszczeniami pracy, używania maszyn, urządzeń i narzędzi, kontroli procesów pracy szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych. Ważnymi kwestiami są także organizacja pracy oraz zagrożenia wynikające od samych pracownikach, a powiązane z ich właściwościami psychofizycznymi, stanem zdrowia i kwalifikacjami.

Rodzaje szkoleń

Nasza firma przeprowadza wszystkie niezbędne do kwalifikacji pracownika do pracy szkolenia BHP. Programy szkoleń sporządzamy na podstawie ramowych programów zawartych w rozporządzeniu i dostosowujemy je do działalności konkretnej firmy oraz charakteru pracy pracowników. Dzięki temu szkolenia spełniają wymogi Państwowej Inspekcji Pracy, a jednocześnie poruszają te kwestie, które faktycznie będą przydatne w pracy na danym stanowisku.

 

Zamawiając szkolenie, otrzymujecie Państwo:

  • program szkolenia dostosowany do potrzeb Twojej firmy
  • szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów
  • materiały szkoleniowe
  • miłą atmosferę i wsparcie na każdym etapie

Oferujemy przeprowadzanie szkoleń wstępnych. Są to szkolenia i instruktaże ogólne skierowane dla wszystkich stanowisk pracy. Wykonujemy szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych, a także szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Specjalną ofertą jest szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


Wykaz wszystkich szkoleń: