14 Lipiec 2021
Comments 0
Category Aktualności
14 lipca 2021, Comments 0

Jednym z najmniej oczekiwanych elementów wchodzących w skład pracy jest ryzyko związane z wypadkami, którym mogą ulec pracownicy. Aby poznać je szczegółowo oraz dowiedzieć się jakie zagrożenia czekają w danym miejscu, warto zamówić szkolenie, które przeprowadzi RENMAK Centrum BHP. Wypadki, które zdarzają się przy określonym stanowisku, przyjmują najogólniej kilka stopni. Wyróżnia się wypadki śmiertelne, których skutkiem jest zgon, ciężkie powodujące poważny uszczerbek na zdrowiu, lekkie, do których zalicza się pozostałe, oraz grupowe, w których wyniku ranne są przynajmniej 2 osoby. Ze względu na charakter należy pamiętać, że pewną część wypadków stanowią wszelkiego rodzaju mikro i drobne urazy, które sprawiają ból, powodując nieznaczne szkody, które w krótkim czasie się regenerują. Innym są urazy poważne, które wyłączają pracownika na jakiś czas z aktywności zawodowej. Następnie mam urazy o charakterze trwałym, powodujące kalectwo i częściową lub trwałą niezdolność do podejmowania czynności zawodowych. Zestawienie zamykają zgony o różnej przyczynie. Zauważyć można, że wielu wypadków można uniknąć, ponieważ są przewidywalne, a odpowiednie zachowanie sprzyja ich minimalizacji. Drugą grupą nieprzewidywalne, na które nikt nie ma wpływu. Warto skupić się na pierwszej grupie.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Jeśli chodzi o wypadki, to sprawa z nimi jest taka, że najczęściej dochodzi do nich z powodu nienależytej wiedzy z zakresu pracy przy danym stanowisku. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zatrudniona osoba nie musi wcale wiedzieć, jak się należy zachować, co nosić, czego unikać. Dlatego ustawodawca wymaga regularnych, okresowych szkoleń BHP, które nie tylko informują pracowników i pracodawców o tym, jak należy zabezpieczyć dane miejsce, ale również jakie czynności należy podejmować. Przeprowadzane szkolenia także aktualizują stan wiedzy, co jest istotne w przypadku dokonania ważnych odkryć w zakresie bezpieczeństwa. To braki w wiedzy jak korzystać z maszyny, jakiego rodzaju ubrania trzeba mieć, jakich środków ochrony używać, kiedy coś zatrzymać, a kiedy lepiej odsunąć się i wezwać pomoc. A także nieświadomość w zakresie odpoczynku, wymogów środowiska przy danym stanowisku oraz spełnienia odpowiednich norm. To wszystko jest przyczyną najczęstszych wypadków. Jeszcze inne zdarzenia wynikają z zaniedbania lub oszczędności. Niewłaściwie konserwowane maszyny, braki zabezpieczeń, wszelkie uszkodzenia nieodpowiednio naprawiane lub w ogóle niereperowane przewody czy ubytki w strukturze. Nieodpowiedni minimalizowane szkodliwe czynniki jak hałas, czy niewłaściwie dobrane parametry np. oświetlenia. To wszystko przekłada się na bezpośrednie ryzyko i podejmowanie prac w tym zakresie, pomimo występowania szkodliwych oraz niebezpiecznych warunków, stwarza zagrożenie życia lub śmierci. Wiele wypadków wynika także z niedopatrzenia i ignorancji. Pracownicy nie zakładają odzieży ochronnej lub nie zgłaszają usterek i poważnych zaniedbań, licząc, że jakoś to będzie. Pracodawcy nienależycie weryfikują swoich ludzi, nie pytają o warunki pracy i nie sprawdzają, czy odzież ochronna i wszelkie formy zabezpieczenia są dostępne dla pracowników oraz w jakim są stanie. Z tego wynika największa ilość wypadków przy pracy. Wiele wynika też z brawury, bezmyślności i zbytniej pewności siebie. Warto organizować szkolenia w trosce o zdrowie wszystkich ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>