Kto musi przejść szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy?

1 Wrzesień 2020
Comments 0
Category Aktualności
1 września 2020, Comments 0

Zapewne każdy słyszał o szkoleniu z zakresu BHP. Jednak pewnie nie każdy wie, czym dokładnie jest takie szkolenie. BHP to skrót od bezpieczeństwa i higieny pracy – jest to przede wszystkim wiedza na temat informacji podstawowych o przepisach oraz zasadach, które ustrzegą nas przed wypadkami w czasie pracy oraz ich następstwami. Każdy, kto przechodzi takie szkolenie, dowie się w czasie jego trwania, jakie wypadki mogą zdarzyć się w pracy, jakie ryzyko niesie ze sobą wykonywanie pracy oraz jakie przepisy stanowią o BHP. Podczas szkolenia w dzisiejszych czasach najwięcej mówione jest na temat ryzyka zawodowego. Co to takiego? To prawdopodobieństwo powstania zdarzeń niebezpiecznych, które spowodować mogą wypadek lub doprowadzić pracownika do choroby zawodowej. Na te kwestie kładziony jest bardzo duży nacisk. Wynika to z prawnych regulacji UE oraz przepisów polskiego prawa.

Dla kogo szkolenie BHP?

Odpowiedź na to pytanie ogólnie jest prosta. Każdy pracownik musi ukończyć szkolenie BHP. Kodeks pracy jasno określa, że „pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”. To oznacza, że zarówno szef, jak i jego podwładni – niezależnie od zajmowanego stanowiska – muszą przejść odpowiednie szkolenie BHP. Zatem zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy szeregowi, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wykształcenia oraz stażu są objęci obowiązkowym szkoleniem z zakresu BHP. Wynika to z prostego przepisu zakładającego, że pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie swoich pracowników, a także musi im zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest również zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników z zasadami BHP, jakich muszą przestrzegać, wykonując swoją pracę. Dlatego właśnie szkolenia z zakresu BHPjedynymi obowiązkowymi szkoleniami, na jakie pracodawca musi skierować pracownika. Od tej zasady istnieje tylko jeden wyjątek. Otóż przeszkolenie BHP pracownika nie jest wymagane w przypadku, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Jakie szkolenia BHP?

Na początku zaznaczmy, że tego typu szkolenia mogą być prowadzone przez pracodawcę lub jednostkę organizacyjną prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Jednostka taka działa na zlecenie pracodawcy. Szkolenia takie można podzielić na dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenia wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne z BHP powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy i ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami BHP zawartymi w kodeksie pracy oraz w przepisach wewnątrzzakładowych, a także z udzielaniem pierwszej pomocy w razie wypadku. Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie. Szkolenia okresowe z BHP natomiast mają uaktualnić i ugruntować wiedzę pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od uznania pracodawcy. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami lub w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach. Szkolenie takie kończy się egzaminem, a po pozytywnym wyniku egzaminu pracownik otrzymuje zaświadczenie. W szkoleniu BHP występuje jeszcze szkolenie stanowiskowe, które ma na celu zapoznać pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy. Szkolenie takie powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na tym właśnie stanowisku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>